پروژه های خاص دژار را ببینید

برای ما تنها خوب بودن کافی نیستهتل قصر نور

هتل قصر نور

متراژ : 13000

ادرس: عراق کربلا

 اتوبان بابایی

پروژه :مسکونی

ادرس :تهران –بابایی

مساحت:3500 مترمربع

تاریخ شروع : 06/91

اتمام : 08/92دولت

پروژه :مسکونی

ادرس :تهران –دولت

مساحت:3000 مترمربع

تاریخ شروع : 08/90

اتمام : 08/90

 مطهری

پروژه :مسکونی

ادرس :تهران –مطهری

مساحت:3000 مترمربع

تاریخ شروع : 09/91

اتمام : 09/91

 قم

پروژه :مسکونی

ادرس :قم –

مساحت:6000 مترمربع

تاریخ شروع : 04/90

اتمام : 06/90

 مرزداران

پروژه :مسکونی

ادرس :تهران –مرزندارن

مساحت:3000 مترمربع

تاریخ شروع : 06/91

اتمام : 07/91

 ساتحوم

پروژه : ساتحوم

ادرس :تهران –کردستان شمال

مساحت:17000 مترمربع

تاریخ شروع :05/07/90

اتمام : 20/06/91

 جردن

پروژه :مسکونی

ادرس :تهران –جردن

مساحت:4000 مترمربع

تاریخ شروع : 02/92

اتمام : 05/92

 الهیه

پروژه :مسکونی

ادرس :تهران –الهیه

مساحت:3000 مترمربع

تاریخ شروع : 03/92

اتمام : 04/92

 مجتمع امیر

پروژه : اداری امیر

ادرس :تهران –کاشانی

مساحت:7500 مترمربع

تاریخ شروع :15/05/91

اتمام : 10/02/92

 شقایق

پروژه : شقایق

ادرس :تهران –پونک

مساحت:45 هزار مترمربع

تاریخ شروع :01/93

اتمام :  12/93

 هتل الریحانا

پروژه :هتل آپارتمان

ادرس :عراق –کربلا

مساحت:5000 مترمربع

تاریخ شروع : 01/91

اتمام : 03/91


 ولایت

پروژه : ولایت

ادرس :تهران –دهکده المپیک

مساحت:35 هزار مترمربع

تاریخ شروع :11/92

اتمام : 02/94

اجرای سقف عرشه فولادی                سهیل

پروژه : سهیل

ادرس :تهران –خلا زیر

مساحت:35 هزار مترمربع

تاریخ شروع :15/05/90

اتمام : 20/04/92

اجرای سقف عرشه فولادیاقدسیه

پروژه : اقدیسه

ادرس :تهران –اقدیسه

مساحت:6500 مترمربع

تاریخ شروع :15/11/91

اتمام : 25/06/92

 صدف هروی

 پروژه : صدف

ادرس :تهران –میدان هروی

مساحت:15 هزار مترمربع

تاریخ شروع :15/05/92

اتمام : 10/11/92تجاری اداری الماس شریعتی

پروژه : الماس شریعتی

ادرس :تهران –شریعتی

مساحت:15 هزار مترمربع

تاریخ شروع :15/11/90

اتمام : 10/03/92ساختمان پزشکان اتیه رشت

پروژه : ساختمان پزشکان اتیه رشت

ادرس :رشت –گلسار

مساحت:15 هزار مترمربع

تاریخ شروع : 07/93

اتمام : 02/94مسکن مهر صفا دشت

پروژه :مسکن مهر

ادرس :کرج –صغا دشت

مساحت:60 هزار مترمربع

تاریخ شروع : 01/90

اتمام : 04/92مسکونی طوبی 2

پروژه : مسکونی – آقای خالصی

ادرس :تهران –چیتگر

مساحت:55000 مترمربع

تاریخ شروع : 02/93

اتمام : 05/94هتل الروضتین . عراق

پروژه :الروضتین

ادرس :عراق –کربلا

مساحت:60 هزار مترمربع

تاریخ شروع : 01/92

اتمام : 04/94تجاری اداری طوبی

پروژه : طوبی

ادرس :تهران –چیتگر

مساحت :125 هزار مترمربع

تاریخ شروع :08 /89

اتمام : 11/92تجاری اداری اوپال

پروژه : اوپال

ادرس :تهران –سعادت اباد- میدان کتاب

مساحت:140 هزار مترمربع

تاریخ شروع : 11/91

اتمام : 12/94طوبی 2

مجتمع مسکونی طوبی 2

کارفرما : آقای حیدری خالصی

پایان پروژه :پاییز 1393تعداد پروژه ها: 24