معرفی سقف عرشه فولادی

معرفی سقف عرشه فولادی  :

سیستم سقف عرشه فولادی یکی از اقتصادی ترین ،سریع و سبک ترین روش برای ساخت ساختمانها   می باشد .ورق گالوانیزه سقف عرشه فولادی توسط دستگاه Rooll forming  به شکل ذوزنقه ای درآمده و به عنوان قالب بتن ریزی قرارمی گیرد که با بتن بصورت مرکب نقش سازه ای ایفا می کند ، که باعث افزایش دهانه تیرریزی تا2/5 مترمربع بدون تیر فرعی وتا5 متربا تیر فرعی بدون شمع بندی مورد استفاده قرارمی گیرد.ورق ها طبق ضوابط  مبحث دهم ساختمان با استفاده از گل میخ های استاندارد بر روی پل ها و تیرهای فلزی توسط دستگاه جوش متصل شده و سپس شبکه آرماتور روی آن قرار داده واقدام به بتن ریزی می گردد که در نوع خود از استانداردترین دتایل اجرایی می باشد. سرعت فوق العاده نصب و آماده سازی سقف جهت بتن ریزی تا400 مترمربع در روز،این محصول ساختمانی را در رتبه بالایی در پروژه های بزرگ قرار داده بطوریکه زمان اجرا را تا درصد بالای کاهش می دهد