قالب دور کار

جهت قالب بندی سقف عرشه فولادی از دو روش استفاده میگردد:

فلاشینگ :

از ورق فولادی گالوانیزه با قطر حداقل 4/0 میلیمتر استفاده میگیرد که پس از مراحل برش و خمکاری به صورت ناودانی تولید میگردد. اندازه هر قسمت از اضلاع فلاشینگ متناسب با نقشه های هر پروژه متغیربوده و توسط میخ فولادی بروی تیرهای مورد نظر  نصب کردیده و به کمک سیم آرماتور به سقف فیکس میگردد این نوع قالب مانگار بوده ونمیتوان پس از بتن ریزی مجددا مورد استفاده قرار گیرد.

تخته چوبی :

از تخته های به قطر 2.5 سانتیمتر و عرض12 الی 15 سنتیمتر استفاده میگردد.جهت عدم جذب آب بتن توسط تخته کلیه تخته ها را میبایست به روغن آغشته نموده و مطابق با دهانه های مختلف برش داده و توسط سیم آرماتور به سقف فیکس گردیده و پس از به اتمام رسیدن مرحله بتن ریزی باز شده و در سقفهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرد.