گل میخ

اجرای گل میخ

گلمیخ  (Stud shear connector)
برش گیر ها یا گل میخ های خاصی که در این نوع سقف استفاده میشود به جهت نوع مصالح و روش خاص اجرا،یکی دیگر نقاط قوت این نوع سقف محسوب می شود.قطر این برش گیر ها حداکثر 20 میلیمتر وارتفاع آنها بسته به شکل ورق فولادی متغیر می باشد ودر نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد.